Aparati za pranje i dezinfekciju endoskopa

 

 

Ispitivajući potrebe i zahteve tržišta i korisnika, kompanija Steelco kontinuirano radi na unapređivanju svojih proizvoda, a sve u cilju olakšanja rada krajnjim korisnicima i održavanja liderskog mesta u oblasti sterilizacije.

U cilju prevencije i kontrole bolničkih infekcija neophodna je primena savremenih i važećih standarda i protokola u procesu dekontaminacije endoskopskih instrumenata.

Steelco ARES linija ima dizajn koji u potpunosti ispunjava uslove ISO 15883 standarda. Reprocesiranje endoskopa se vrši na niskim temperaturama, uz maksimalnu dezinfekciju endoskopa. Bazira se na maloj potrošnji vode i hemikalija, sa lakim načinom korišćenja.

 

Endoscope Washer Disinfectors

Recognizing the market and user needs and demands, Steelco is continuously working on improving its products, all in order to facilitate work of end users and maintain a leading position in the field of sterilization.

In order to prevent and control nosocomial infections, it is necessary to apply modern and valid standards and protocols in the process of decontamination of endoscopic instruments.

The Steelco ARES line is characterized by a design that fully meets the requirements of the ISO 15883 standard. Also, endoscope reprocessing is performed at low temperatures, with the highest endoscope disinfection performance. It is based on low water and chemical consumption, as well as with user friendly system.