Uspeh sterilizacije zavisi od načina pripreme materijala za sterilizaciju, ispravnog odabira metoda sterilizacije, procene da li se izvesni materijal može sterilisati, načina čuvanja sterilisanog materijala, kao i mnogih drugih faktora.

Elektronska knjiga “Priručnik za sterilizaciju u medicini – Vodič za medicinske sestre i tehničare” može Vam pomoći da saznate sve o istoriji sterilizacije, sterilizacijskim postupcima, kontroli sterilizacijskih postupaka, validaciji, organizaciji rada u sterilizaciji, zaštiti na radu u sterilizaciji, možete pogledati filmove vezane za sterilizaciju, uneti beleške i podvući najbitnije.

Online verziju knjige “Priručnik za sterilizaciju u medicini” možete preuzeti na sledećem linku

http://medapp.rs/digitalneknjige/prirucnik_za_sterilizaciju_u_medicini/#p=1