Kao što smo već rekli, sterilizacija je važan segment svake zdravstvene ustanove, i može funkcionisati jedino ako su ispoštovani svi kriterijumi prilikom rada; ako zaposleni u službi centralne sterilizacije timski rade, poznaju norme i standarde, permanentno se edukuju… imaju visok nivo samosvesti.

Kako bismo olakšali zaposlenima u bolnicama i domovima zdravlja, i pomogli da se sterilizacije podigne na viši nivo, preveli smo svetski protokol centralne sterilizacije.

Protokol obuhvata sve bitne oblasti vezane za sterilizaciju, kao što su: čišćenje i dezinfekcija, pakovanje i izbor materijala za sterilizaciju, rokovi sterilnosti materijala…

Nadamo se da će Vam protokol biti od značaja i da će Vam pomoći u daljem radu.

PREUZMITE PROTOKOL