Homepump C-Series® elastomerna pumpa

 

predstavlja inovativno jednokratno sredstvo iz asortimana kućnih pumpi kompanije Avanos Medical. Namenjena je za isporuku lekova i citostatika intravenoznim, intraarterijskim, intramuskularnim ili subkutanim putem. Zahvaljujući brzini protoka leka koja je fabrički podešena, pacijenti su u prilici da svoju terapiju primaju u kućnim uslovima.

Pumpu ne treba puniti nijednim lekom manje od minimalnog volumena tečnosti niti više od maksimalnog dozvoljenog volumena tečnosti. Kompanija dostavlja poseban protokol za korišćenje leka 5-fluorouracila zbog njegovog svojstva precipitacije.

 

Kateter za isporuku leka je napravljen bez DEHP-a (dietilheksilftalata), čime se garantuje maksimalna bezbednost svakog onkološkog bolesnika. Prilikom davanja leka kroz centralni ili periferni kateter, treba pratiti instrukcije proizvođača katetera, budući da se perifernim unešenim centralnim kateterom (PICC), dijametra manjeg od 20 GA i dužine 56 cm (ili ostalih restriktivnih uređaja), smanjuje stepen protoka leka.

Homepump C-Series® elastomerna pumpa za isporuku lekova i citostatika, proizvodi se u više različitih modela. Na taj način, proizvod se u potpunosti prilagođava potrebama pacijenata, kao i propisanoj dužini terapije, koja može trajati od 30 sati do 11 dana.

 

MODEL
NAZIV
VELIČINA
C060020
Pumpa za citostatike
60 ml, 2 ml/hr
C100020
Pumpa za citostatike
100 ml, 2 ml/hr
C125050
Pumpa za citostatike
125 ml, 5 ml/hr
C270020
Pumpa za citostatike
270 ml, 2 ml/hr
C270050
Pumpa za citostatike
270 ml, 5 ml/hr
C270100
Pumpa za citostatike
270 ml, 10 ml/hr
C300060
Pumpa za citostatike
300 ml, 6 ml/hr
C100005
Pumpa za citostatike – lateks
100 ml, 0,5 ml/hr
C270010
Pumpa za citostatike – lateks
270 ml, 1 ml/hr
C060020-S
Pumpa za citostatike – silikonska
60 ml, 2 ml/hr
C125050-S
Pumpa za citostatike – silikonska
125 ml, 5 ml/hr
C100020-S
Pumpa za citostatike – silikonska
100 ml, 2 ml/hr
C100005-S
Pumpa za citostatike – silikonska
100 ml, 0.5 ml/hr
C060020-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
60 ml, 2 ml/hr
C100005-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
100 ml, 0,5 ml/hr
C100020-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
100 ml, 2 ml/hr
C125050-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
125 ml, 5 ml/hr
C270010-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
270 ml, 1 ml/hr
C270020-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
270 ml, 2 ml/hr
C270050-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
270 ml, 5 ml/hr
C270100-10
Pumpa za citostatike – bez DEHP-a
270 ml, 10 ml/hr
C060020-10-S
Pumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a
60 ml, 2 ml/hr
C100005-10-S
Pumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a
125 ml, 5 ml/hr
C1000020-10-S
Pumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a
100 ml, 2 ml/hr
C125050-10-S
Pumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a
125 ml, 5 ml/hr