Politika integrisanog menadžment sistema (IMS) kompanije DND Commerce d.o.o. je zasnovana na principima:

Proizvodi koje prodajemo i servisiramo potpuno zadovoljavaju zahteve zakona, propisa, standarda i očekivanja kupaca.

Naš asortiman obuhvata sledeće:

  • Potrošni materijal za sterilizaciju
  • Aparati za dezinfekciju, čišćenje i pranje
  • Aparati za sterilizaciju
  • Medicinski nameštaj
  • Uređaji za pakovanje materijala za sterilizaciju

Bezbednost korisnika proizvoda medicinskih sredstava koje prodaje DND Commerceni u jednom trenutku ne sme biti ugrožena zbog tih medicinskih sredstava.

Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, produktivnosti i profita uz poštovanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Menadžment kvaliteta, životne sredine i bezbednost i zaštita zdravlja na radu je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.

Timski rad obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.

Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar – izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.

Usklađen održiv razvoj, zaštita životne sredine, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja na radu u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.

Klima saradnje, poverenja i pripadnosti kompanije DND Commercese zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.

Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.