Politika kvaliteta integrisanog menadžment sistema (IMS) DND COMMERCE d.o.o. je je zasnovana na sledećim principima:

Naši proizvodi:

    • Potrošni materijal za sterilizaciju,
    • Aparati za dezinfekciju, čišćenje i pranje,
    • Aparati za sterilizaciju,
    • Medicinski nameštaj,
    • Uređaji za pakovanje materijala za sterilizaciju

koje prodajemo i servisiramo potpuno zadovoljavaju zahteve zakona, propisa, standarda i očekivanja kupaca.

Bezbednost korisnika proizvoda – medicinskih sredstava koje prodaje DND COMMERCE ni u jednom trenutku ne sme biti ugrožena zbog tih medicinskih sredstava.

Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, produktivnosti i profita uz poštovanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Menadžment kvaliteta, životne sredine i bezbednost i zaštita zdravlja na radu je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.

Timski rad obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.

Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar —je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.

Usklađen održiv razvoj, zaštita životne sredine, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja na radu u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.

Klima saradnje, poverenja i pripadnost DND COMMERCE se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.

Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.