• Kad god je moguće instrumenti trebaju biti očišćeni i dezinfikovani odmah nakon upotrebe;
 • Uvek očistiti nove instrumente pre sterilizacije;
 • Pažljivo sledite uputstvo za upotrebu;
 • Strogo se pridržavajte doziranja, vremena izloženosti i specifične temperature predviđene za čišćenje i dezinfekciju;
 • Uvek otvoriti sklopive (pean, makaze i sl.) instrumente pre pripreme;
 • Koliko god je to moguće, rastaviti sve instrumente pre tretiranja;
 • Obezbedite korišćenje prikladnih alata i pribora za čišćenje;
 • Nemojte opteretiti mašine za pranje i ultrazvučne uređaje za čišćenje. Sprečite stvaranje “senke” i “gluvih”zona;
 • Nikada nemojte koristiti metalne četke ili sunđere prilikom ručnog čišćenja;
 • Ispirati detaljno i pažljivo nakon čišćenja. Ako je moguće, koristiti demineralizovanu vodu;
 • Osušiti nakon ispiranja;
 • Istrošene, korodirane, deformisane, porozne ili na drugi način oštećene instrumente treba izdvojiti i baciti;
 • Iz higijenskih razloga, instrumenti moraju proći kroz kompletan ciklus pripreme pre nego što budu poslati na popravak;
 • Spojeni instrumenti moraju biti tretirani mazivima baziranim na parafinskim uljima (ne odnosi se na fleksibilne endoskope i pribor);
 • Nakon montaže, svaki instrument podvrgnuti funkcionalnom testu. Sklopive instrumente  (pean, koher i sl) podmazati pre obavljanja testa;
 • Instrumente sa zupcima bi trebalo zatvoriti na prvi zub/zarez pre sterilizacije;

STERILIZACIJA NIJE ZAMENA ZA ČISTOĆU!