Prljava ( kontaminirana ) zona sterilizacije

 

Kako bi se na pravilan način odradio proces sterilizacije, kontaminirani instrument je potrebno da prodje tri zone sterilizacije:

  • Prljava zona
  • Čista zona
  • Sterilna zona

Prva zona je prljava tj kontaminirana zona. Nakon izvršenog hirurškog zahvata tj operacije, instrumenti se donose u odeljenje sterilizacije, kako bi se odradio celokupan proces sterilizacije i kako bi ponovo bili u upotrebi instrumenti za dalji tok rada.

Kontaminirane instrumente je potrebno oprati i ukloniti ostatke krvi ili ostalog tkiva. Najbolje rešenje za sigurno uklanjanje svih ostataka je pretpranje u ultrazvučnim Steelco kadicama. Kod lumenskih instrumenata i jako zaprljanih instrumenata, najbolji način otklanjanja nečistoće je pomoću visokofrekventnih talasa. Instrumenti koji su potopljeni u vodi i deterdžentu se ispiraju slanjem ultrazvučnih talasa proizvedenim od strane elektronskog generatora. Korišćenjem mehurića, nastalih u procesu kavitacije, prodire se do najdubljih pora, pukotina i šupljina koje treba očistiti.

Nakon procesa pretpranja, potrebno je odraditi i ciklus pranja, kako bi mogli instrumente proslediti u čistu zonu pakovanja, za dalji proces sterilizacije. Ciklus pranja se odvija na temperaturi od 93 celzijusa, zbog ubijanja bakterija. Rešenje za odeljenje sterilizacije, u kontaminiranoj zoni su Steelco washer disinfector  uredjaji za pranje.

 

 

Dirty (contaminated) area of sterilization

 

For a proper sterilization process to be carried out, a contaminated instrument is treated in the following sterilization areas:

  • Dirty area
  • Clean area
  • Sterile area

Dirty area also stands for a contaminated area. When the surgery i.e. operation, instruments are brought to the SSD for a complete sterilization process and prepared for later use.

Contaminated instruments are washed and cleaned from residue of blood or tissue. The best solution for a safe removal of all residues is pre-cleaning in Steelco ultrasonic cleaner. The perfect solution for removal of dirt in lumen instruments as well as highly soiled instruments is the high-frequency sound waves. Instruments immersed in water and detergent are rinsed by emiting ultrasonic waves produced by an electronic generator. By using bubbles, created in the cavitation process, the deepest pores, cracks and cavities to be treated are reached.

When the sinking process is performed, cleaning cycle is to be done, for enabling the instruments to be carried to the clean area, for further sterilization process. The cleaning cycle is performed at 93  ͦC, for making the instruments free from bacteria. The solution for SSD in a contaminated area is Steelco washer disinfector.