Sušenje: važna faza uređaja za pranje i dezinfekciju

Pored faza pretpranja i pranja, za sterilizaciju je bitan i proces sušenja. Pravilno sušenje je od izuzetne važnosti, jer određena faza može uticati na do 15% ukupnog trajanja ciklusa uobičajenog uređaja za pranje i dezinfekciju i na do 30% kod uređaja za pranje i dezinfekciju sa brzim ciklusom. Steelco je dizajnirao efikasan sistem za sušenje vrućim vazduhom koji omogućava potpuno uklanjanje preostale vode, kako unutar tako i izvan instrumenata, što dovodi do očekivanih rezultata. Kompanija Steelco prati trendove i ide u korak sa savremenom tehnologijom, pa shodno tome uređajima za sušenje se elektronski upravlja kako bi se prilagodila njihova brzina radi postizanja odgovarajućih rezultata sušenja. Steelco Turbo sistem sušenja kontroliše ulaz za recirkulaciju vrućeg vazduha sa HEPA filterom. Ova napredna karakteristika omogućuje kraće vreme sušenja, a samim tim i  smanjenu potrošnju energije i HEPA filtera.

 

 

Drying: a primary importance phase in washers disinfectors

In addition to the pre-cleaning and cleaning of instruments, drying is equally important. Proper drying is essential and the specific phase can affect up to 15% of total process cycle duration of a conventional washer disinfector and up to 30% of a Fast Cycle washer disinfector. Steelco has designed an efficient hot air drying system that allows the total elimination of the remaining water, both inside and outside of the instruments. Steelco follows latest technology,  Steelco enables Blowers to be electronically controlled to adjust their speed in order to get the proper drying results. Steelco Turbo Drying system controls drying air inlet for a HEPA filtered hot air recirculation inside the washing chamber. This advanced feature allows the reduction of the drying times and, as a result, energy and HEPA filter consumption.