Ultrazvučno čišćenje

Ultrazvučno čišćenje deluje kod veoma zaprljanih instrumenata kao i lumenskih instrumenata kako bi osiguralo savršenu čistoću čak i na najsloženijim oblicima. Ultrazvučno čišćenje je bezbedno za najdelikatnije i visoko završne predmete jer se ne koriste abrazivi ili jake hemikalije i ne stvara ogrebotine koje bi kasnije mogle stvoriti probleme sa čišćenjem. Ultrazvučni uređaji za čišćenje Steelco dizajnirana su za potpunu integraciju u automatizovana CSSD rešenja (US 1000) ili kao samostalne jedinice (US 80, 100, 200 i 300 serije). Kombinacijom vode, deterdženta i visokofrekventnih talasa dobijamo takozvano ultrazvučno pranje.

 

Ultrasonic cleaning

Ultrasonic cleaning is effective in treating highly soiled instruments, as well as lumen instruments ensuring the perfect cleanliness even on the most complex shapes.

Ultrasonic cleaning is safe for the most delicate objects since there are no abrasives or harsh chemicals used, and does not create scratches which would create cleaning problems later. Steelco ultrasonic cleaners are designed to be integrated into automated CSSD solutions (US 1000) or as single units (US 80, 100, 200 and 300 series). Ultrasonic cleaning is accomplished by combining water, detergent and high-frequency waves.