Veoma smo počastvovani što možemo da Vas obavestimo da je kompanija DND Commerce generalni sponzor 16. Kongresa stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Beogradu, u Sava Centru od 21 – 23 septembra 2017. godine. Kongres organizuje Stomatološka komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Klinikom za stomatologiju Vojvodine.

Podršku   Kongresu   daju   Ministarsto zdravlja Republike Srbije, Udruženje stomatologa Srbije, Lekarska komora Srbije, Farmaceutska komora Srbije i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Očekuje se prisustvo preko 1200 učesnika iz Srbije i zemalja iz regiona kao i veliki broj pozvanih predavača i vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva.

Kongres bi mogao da bude zanimljiv lekarima,  farmaceutima,  medicinskim  i  stomatološkim  sestrama   i  zdravstvenim  tehičarima zbog interesantnih tema koje će biti obrađene.

Zdravstveni  savet  Srbije  akreditovao  je:

  • 16.  KONGRES  STOMATOLOGA  SRBIJE  SA   MEĐUNARODNIM   UČEŠĆEM pod   brojem   V-1024/17-II   za   stomatologe,   farmaceute,  medicinske  sestre-tehničare,  zdravstvene  tehničare,  stomatološke  sestre i oralne higijeničare (predavači 15 bodova, oralna prezentacija 13, pasivno učešće 10).
  • Predkongresni međunarodni simpozijum sa temom: ESTETIKA U ORTOGNATSKOJ HIRURGIJI pod  brojem  V-1023/17-II  za  lekare,  stomatologe,  medicinske  sestre-tehničare,   zdravstvene   tehničare,   stomatološke   sestre   i   oralne   higijeničare   (predavači 10 bodova, pasivno učešće 6 bodova).
  • Postkongresni  Simpozijum  sa  temom  ULTRA  SIMPOZIJUM-  STERILIZACIJA  I  DEZINFEKCIJA   U   STOMATOLOGIJI  pod   brojem   V-1025/17-II   za   stomatologe, medicinske sestre-tehničare, zdravstvene tehničare, stomatološke sestre i oralne higijeničare (predavači 8 bodova, pasivno učešće 4 boda).
  • Međunarodni simpozijum sa temom: REGENERATIVNA DENTALNA MEDICINA NA OSNOVU MATIČNIH ĆELIJA pod brojem V-1046/17-II za lekare, stomatologe i farmaceute (predavači 10 bodova, pasivno učešće 6 bodova).

Program 16.  Kongresa  stomatologa  Srbije  sa  međunarodnim  učešćem možete preuzeti ovde:
PREUZMITE PROGRAM