HOMEPUMP® – ELASTOMERNE PUMPE

Homepump Eclipse® elastomerna pumpa za isporuku lekova i antibiotika, dolazi u više različitih modela kako bi se prilagodila svakom pacijentu i svakoj pojedinačnoj terapiji u dužini trajanja od 30 minuta do 5 sati.

MODEL NAZIV VELIČINA
SE050500-S Elastomerna pumpa Eclipse 50 ml,50 ml/hr
SE100500-S Elastomerna pumpa Eclipse 100 ml,50ml/hr
SE101000-S Elastomerna pumpa Eclipse 100ml,100ml/hr
SE102000-S Elastomerna pumpa Eclipse 100ml,200ml/hr
E251725-S

Elastomerna pumpa Eclipse

250ml,175ml/hr

E252500-S

Elastomerna pumpa Eclipse

250ml,250ml/hr/hr

E401000-S

Elastomerna pumpa Eclipse

400ml,100ml/hr

E402000-S

Elastomerna pumpa Eclipse

400ml,200ml/hr

E502500-S

Elastomerna pumpa Eclipse

500ml,250ml/hr

E100500-S

Elastomerna pumpa Eclipse

100 ml,50ml/hr

E101000-S

Elastomerna pumpa Eclipse

100ml,100ml/hr

E102000-S

Elastomerna pumpa Eclipse

100ml,200ml/hr

E050500-S

Elastomerna pumpa Eclipse

50 ml,50 ml/hr

Homepump C-Series® elastomerna pumpa za isporuku lekova i citostatika, proizvodi se u više različitih modela. Na taj način, proizvod se u potpunosti prilagođava potrebama pacijenata, kao i propisanoj dužini terapije, koja može trajati od 30 sati do 11 dana.

MODEL NAZIV VELIČINA
C060020 Elastomerna pumpa C-series 60 ml, 2 ml/hr
C100020 Elastomerna pumpa C-series 100 ml, 2 ml/hr
C125050 Elastomerna pumpa C-series 125 ml, 5 ml/hr
C270020 Elastomerna pumpa C-series 270 ml, 2 ml/hr
C270050 Elastomerna pumpa C-series 270 ml, 5 ml/hr
C270100 Elastomerna pumpa C-series 270 ml, 10 ml/hr
C300060 Elastomerna pumpa C-series 300 ml, 6 ml/hr
C100005 Elastomerna pumpa C-series 100 ml, 0,5 ml/hr
C270010 Elastomerna pumpa C-series 270 ml, 1 ml/hr