Homepump C-Series® elastomerna pumpa

predstavlja inovativno jednokratno sredstvo iz asortimana kućnih pumpi kompanije Avanos Medical. Namenjena je za isporuku lekova i citostatika intravenoznim, intraarterijskim, intramuskularnim ili subkutanim putem. Zahvaljujući brzini protoka leka koja je fabrički podešena, pacijenti su u prilici da svoju terapiju primaju u kućnim uslovima.

Pumpu ne treba puniti nijednim lekom manje od minimalnog volumena tečnosti niti više od maksimalnog dozvoljenog volumena tečnosti. Kompanija dostavlja poseban protokol za korišćenje leka 5-fluorouracila zbog njegovog svojstva precipitacije.

Homepump C-Series® elastomerna pumpa

Kateter za isporuku leka je napravljen bez DEHP-a (dietilheksilftalata), čime se garantuje maksimalna bezbednost svakog onkološkog bolesnika. Prilikom davanja leka kroz centralni ili periferni kateter, treba pratiti instrukcije proizvođača katetera, budući da se perifernim unešenim centralnim kateterom (PICC), dijametra manjeg od 20 GA i dužine 56 cm (ili ostalih restriktivnih uređaja), smanjuje stepen protoka leka.

Homepump C-Series® elastomerna pumpa za isporuku lekova i citostatika, proizvodi se u više različitih modela. Na taj način, proizvod se u potpunosti prilagođava potrebama pacijenata, kao i propisanoj dužini terapije, koja može trajati od 30 sati do 11 dana.

MODELNAZIVVELIČINA
C060020Pumpa za citostatike60 ml, 2 ml/hr
C100020Pumpa za citostatike100 ml, 2 ml/hr
C125050Pumpa za citostatike125 ml, 5 ml/hr
C270020Pumpa za citostatike270 ml, 2 ml/hr
C270050Pumpa za citostatike270 ml, 5 ml/hr
C270100Pumpa za citostatike270 ml, 10 ml/hr
C300060Pumpa za citostatike300 ml, 6 ml/hr
C100005Pumpa za citostatike – lateks100 ml, 0,5 ml/hr
C270010Pumpa za citostatike – lateks270 ml, 1 ml/hr
C060020-SPumpa za citostatike – silikonska60 ml, 2 ml/hr
C125050-SPumpa za citostatike – silikonska125 ml, 5 ml/hr
C100020-SPumpa za citostatike – silikonska100 ml, 2 ml/hr
C100005-SPumpa za citostatike – silikonska100 ml, 0.5 ml/hr
C060020-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a60 ml, 2 ml/hr
C100005-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a100 ml, 0,5 ml/hr
C100020-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a100 ml, 2 ml/hr
C125050-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a125 ml, 5 ml/hr
C270010-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a270 ml, 1 ml/hr
C270020-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a270 ml, 2 ml/hr
C270050-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a270 ml, 5 ml/hr
C270100-10Pumpa za citostatike – bez DEHP-a270 ml, 10 ml/hr
C060020-10-SPumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a60 ml, 2 ml/hr
C100005-10-SPumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a125 ml, 5 ml/hr
C1000020-10-SPumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a100 ml, 2 ml/hr
C125050-10-SPumpa za citostatike – silikonska bez DEHP-a125 ml, 5 ml/hr