Homepump Eclipse® elastomerna pumpa

namenjena je za kontinuiranu intravenoznu isporuku lekova i antibiotika kako kod odraslih, tako i kod dece, na osnovu terapije propisane od strane nadležnog lekara koji pacijenta upućuje na kućno lečenje.

Pumpa je za jednokratnu upotrebu i mora biti napunjena 4 sata pre davanja terapije leka na obeleženom stepenu protoka. Ukoliko bi se pumpa koristila odmah nakon punjenja, stepen protoka bio bi i do 50% niži usled izostanka pritiska duplog elastomernog sloja pumpe.

Homepump Eclipse® elastomerna pumpa se ne steriliše i ne upotrebljava ponovo nakon završetka trajanja terapije.

Homepump Eclipse® elastomerna pumpa za isporuku lekova i antibiotika, dolazi u više različitih modela kako bi se prilagodila svakom pacijentu i svakoj pojedinačnoj terapiji u dužini trajanja od 30 minuta do 5 sati.

MODELNAZIVVELIČINA
E251750Standardna pumpa za antibiotike250ml,175ml/hr
E252500Standardna pumpa za antibiotike250ml,250ml/hr
E401000Standardna pumpa za antibiotike400ml,100ml/hr
E402000Standardna pumpa za antibiotike400ml,200ml/hr
E502500Standardna pumpa za antibiotike500ml,250ml/hr
SE050500Standardna pumpa za antibiotike50 ml, 50ml/hr
SE100500Standardna pumpa za antibiotike100 ml,50ml/hr
SE101000Standardna pumpa za antibiotike100ml,100ml/hr
SE102000Standardna pumpa za antibiotike100ml,200ml/hr
E251750-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a250ml,175ml/hr
E252500-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a250ml,250ml/hr
E401000-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a400ml,100ml/hr
E402000-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a400ml,200ml/hr
E502500-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a500ml,250ml/hr
SE050500-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a50 ml,50 ml/hr
SE100500-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a100 ml,50ml/hr
SE101000-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a100ml,100ml/hr
SE102000-10Pumpa za antibiotike bez DEHP-a100ml,200ml/hr
SE050500-SSilikonska pumpa za antibiotike50 ml,50 ml/hr
SE100500-SSilikonska pumpa za antibiotike100 ml,50ml/hr
SE101000-SSilikonska pumpa za antibiotike100ml,100ml/hr
SE102000-SSilikonska pumpa za antibiotike100ml,200ml/hr
E251725-SSilikonska pumpa za antibiotike250ml,175ml/hr
E252500-SSilikonska pumpa za antibiotike250ml,250ml/hr
E401000-SSilikonska pumpa za antibiotike400ml,100ml/hr
E402000-SSilikonska pumpa za antibiotike400ml,200ml/hr
E502500-SSilikonska pumpa za antibiotike500ml,250ml/hr
E100500-SSilikonska pumpa za antibiotike100 ml,50ml/hr
E101000-SSilikonska pumpa za antibiotike100ml,100ml/hr
E102000-SSilikonska pumpa za antibiotike100ml,200ml/hr
E050500-SSilikonska pumpa za antibiotike50 ml,50 ml/hr
SE050500-10-SSilikonska pumpa za antibiotike bez DEHP-a50 ml,50 ml/hr
SE100500-10-SSilikonska pumpa za antibiotike bez DEHP-a100 ml,50ml/hr
SE101000-10-SSilikonska pumpa za antibiotike bez DEHP-a100ml,100ml/hr
SE102000-10-SSilikonska pumpa za antibiotike bez DEHP-a100ml,200ml/hr