You are currently viewing Lysonox Gigasolv

Lysonox Gigasolv

  • Post category:Vesti

Lysonox Gigasolv

Predstavljamo vam rastvarač poslednje generacije koji u svom sastavu nema naftne derivate – Lysonox Gigasolv. Svoju primenu nalazi u uklanjanju lepila, mastila i svih tvrdokornih nečistoća.  

Zahvaljujući kombinaciji inovativnih aktivnih sastojaka sa lakoćom rastvara tvrdokorne ostatke koje je obično vrlo teško otkloniti, uključujući lepak na bazi neoprena koji potiče od samolepljivih traka, traka za identifikaciju, indikatorskih lepljiih traka i etiketa. Budući da ne poseduje naftne derivate u svom sastavu, kompatibilan je i primenjiv kod svih površina uključujući i one od čelika, mekog i tvrdog eloksiranog aluminijuma i plastičnog materijala, bez ikakvog nagrizanja materijala.

Lysonox Gigasolv je jedinstven proizvod na tržištu po svom sastavu budući da ne poseduje butan, izobutan, propan ili terpen te samim tim poseduje visok bezbednosni profil i omogućava sigurnu upotrebu, bilo da je u pitanju domaćinstvo ili ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu.

Lysonox Gigasolv

We present to you the last generation solvent, petroleum- free – Lysonox Gigasolv. It is used for removal of adhesives, ink and all resistant dirt.

Its combination of innovative active ingredients enable easy dissolving of stubborn debris that is usually difficult to remove, including adhesive based on neoprene from self-adhesive tapes, identification tapes, indicator adhesive tapes and labels.

 It is not composed of petroleum products, therefore it is compatible with and applicable to all surfaces including those made of steel, soft and hard anodised aluminium and plastic material, without any corrosive effects on the materials.   

Lysonox Gigasolv is a unique product on the market based on its composition since it does not contain butane, isobutane, propane or terpene, and it has a high safety profile enabling safe use, both in household or facilities that provide health care.