ON-Q® pumpa za bol sa Select-A-Flow® regulatorom kompanije Avanos Medical, predstavlja medicinsko sredstvo namenjeno za postoperativno otpuštanje lokalnog anestetika u cilju blokade grupe nerava na više dana.

Revoluciju na polju kontrole bola donose njen Select-a-Flow® regulator koji omogućava pacijentu da sam određuje količinu anestetika koja ističe iz pumpe u zavisnosti od stepena bola koji oseća, kao i SilverSoaker® antibakterijski kateter.

ON-Q® pumpa je kompatibilna sa svim vrstama anestetika i dostupna u tri različite veličine, što je čini pogodnom za upotrebu nakon različitih hirurških intervencija.

 

ON-Q® Pump With Select-A-Flow® regulator

ON-Q® Pump With Select-A-Flow® Controller by Avanos Medical, is a medical device intended for postoperative local anesthetic delivery in order to block nerve groups for several days.

A revolution in the field of pain management is brought about by Select-a-Flow® controller, which allows the patient to select the amount of anesthetic that flows out of the pump depending on the degree of pain, as well as the SilverSoaker® antibacterial catheter.

The ON-Q® pump is compatible with all types of anesthetics and is available in three different sizes, thus being suitable for use after various surgical interventions.