ON-Q – TERAPIJA POSTOPERATIVNOG BOLA

Medicinsko sredstvo za kontinuiranu isporuku rastvora u intravenski, intraarterijski, supkutani, epiduralni i intramuskularni proctor.

Pumpa se sastoji iz tri sloja: unutrašnji sloj izgrađen je od elastomera, srednji sloj je od lateksa, a spoljašnji sloj izrađen je od plastike, te je pumpa pogodna za upotrebu i kod pacijenata koji ispoljavaju alergijske reakcije na lateks.

Regulator protoka Select-A-Flow® omogućava pacijentu da sam određuje količinu rastvora koja ističe iz pumpe, u zavisnosti od stepena bola koji oseća. Na regulatoru se nalazi dugme koje se po potrebi može izvaditi kako bi Select-A-Flow® protok postao fiksan, što omogućuje upotrebu ove pumpe kod svih grupa pacijenata uključujući pedijatrijske pacijente i pacijente sa oštećenim kognitivnim funkcijama.

ON-Q® pumpa za bol sa Select-A-Flow® regulatorom, proizvodi se u više različitih modela. Dostupna je i dual verzija pumpe sa dva regulatora i dva konektora, tako da može da se koristi za dva katetera istovremeno, a protok nezavisno reguliše.

Pored toga, postoje dva modela regulatora, sa skalom isticanja od 1-7 ml/h, odnosno sa skalom isticanja od 2-14 ml/h.

MODELNAZIVVELIČINA
CB4007Pumpa sa duplim kateterom400 ml,1-1,7ml/hr i 2-1,7 ml/hr
CB004-NPumpa sa NRfit® konektorom400 ml, 2-14 ml/hr
CB6004-NPumpa sa NRfit®  konektorom600 ml, 2-14 ml/hr
PSAF01-NPumpa sa NRfit® konektorom270 ml, 1-7 ml/hr
CBI004Pumpa sa ENfit®  konektorom400 ml, 2-14 ml/hr
CBI6004Pumpa sa ENfit®  konektorom600 ml, 2-14 ml/hr

Dostupan je i ON-Q® Expansion Kit, odnosno set koji sadrži SilverSoaker® kateter sa multiplim perforacijama za kontinuiranu infiltraciju hirurške rane, uvodnu iglu i flastere za spoljnu fiksaciju katetera. Dolazi u dve opcije, standardni ON-Q® kateter i SilverSoaker opcija gde je kateter impregniran nanočesticama srebra i pruža dodatni nivo antimikrobne sigurnosti.

MODELNAZIVVELIČINA
PM010-A-NSilverSoaker® Antimicrobial Catheter and NRfit® Connector6,5 cm
PM020-A-NSilverSoaker® Antimicrobial Catheter and NRfit® Connector12,5 cm
PM030-A-NSilverSoaker® Antimicrobial Catheter and NRfit® Connector2,5 cm
PM040-A-NSilverSoaker® Antimicrobial Catheter and NRfit® Connector25 cm
PM050-A-NSilverSoaker® Antimicrobial Catheter and NRfit® Connector19 cm
MODEL NAZIV VELIČINA
PM010-A-N Soaker® Catheter 6,5 cm
PM020-A-N Soaker® Catheter 12,5 cm
PM030-A-N Soaker® Catheter 2,5 cm
PM040-A-N Soaker® Catheter 25 cm
PM050-A-N Soaker® Catheter 19 cm