You are currently viewing Površine osetljive na dodir

Površine osetljive na dodir

  • Post category:Vesti

Kako je tehnologija evoluirala i iz godine u godinu sve više napreduje, pored visokotehnoloških dostignuća samih komponenata uređaja, danas je većina ekrana „ osetljivo na dodir“. Sam naziv „osetljivo na dodir“ zahteva komande na osnovu dodira samog ekrana.

Najveći broj infekcija se upravo prenosi preko ruku, a bakterije i virusi se na ekranu mogu zadržavati i po nekoliko dana.

Pored naših ličnih „ gedžeta“, kao što su telefoni, laptopovi, monitori i tv ekrani, ekrane osetljive na dodir koriste i bolničke ustanove. Operacione sale, jedinice intenzivne nege i lečenja su bolničke jedinice koje najviše koriste osetljive materijale i aparate, pa se samim tim vodi računa o nivou dezinfekcije istih.

Kod biranja sredstava za čišćenje, održavanje i dezinfekciju važno je obratiti pažnju na kompatibilnost sa površinama, tj da sredstvo nije agresivno i za najosetljivije površine.

Kompanija Adranox se ističe svojim jedinstvenim sastavom sredstva koje je namenjeno ne samo za održavanje osetljivih površina i ekrana, već je namenjeno za respiratore, hirurške lampe, medicinsku opremu, ujedno, medicinski nameštaj.

Lysonox Surfaces – obzirom da ne sadrži alkohol u svom sastavu, a ujedno čisti i dezinfikuje, možemo reći da je najpogodnije sredstvo za ličnu i bolničku upotrebu.

Površine osetljive na dodir

Površine osetljive na dodir

Kritične površine u operacionim salama i jedinicama intenzivne nege i lečenja su upravo one sa izrazito osetljiim materijalima koje bi dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola nagrizlo i uništilo, te izbegavamo da ih dezinfikujemo ili ne koristimo adekvatna sredstva. Najčešće upravo one predstavljaju rezervoar za prenošenje nozokomijalnih infekcija kod već dovoljno imunokompromitovanih, ležećih pacijenata.

Površine osetljive na dodir

Upravo iz tog razloga kompanija ADRANOX Medical Biosafety and Technologies Vam donosi rešenja u vidu spreja, odmah spremnog za upotrebu, namenjenog za dezinfekciju ekrana osetljivih na dodir, monitora, električne medicinske opreme, respiratora, hirurških lampi – Lysonox Surfaces.