Imaju široku primenu i mogu se koristiti za čišćenje skoro svih zaprljanih predmeta izrađenih od metala, stakla i plastike.

Detaljnim ispitivanjem se došlo do zaključka da primena ultrazvučnog čišćenja daje mnogo bolje efekte u poređenju sa drugim sistemima za čišćenje na polju medicine.

Ultrazvučno pranje je zakonska norma i standardna procedura kako u svetskim, tako i u standardima EU.

Ultrazvučno pranje instrumenata u medicini je značajno zbog takozvanog grubog pranja veoma zapraljanih instrumenata kao i lumenskih instrumenata. Instrumenti koji su potopljeni u vodi i deterdžentu se ispiraju slanjem ultrazvučnih talasa proizvedenim od strane elektronskog generatora. Ultra zvučni talasi su visokofrekvetni talasi koji prolaskom kroz vodu stvaraju puno mehurića. Korišćenjem mehurića, nastalih u procesu kavitacije, prodire se do najdubljih pora, pukotina i šupljina koje treba očistiti. Kombinacijom vode, deterdženata i visokofrekventnih talasa dobijamo takzvano utrazvučno pranje.

Sonica S3

Proizvodjači nude širok spektar ultrazvučnih kadica. Izradjuju se od nerdjajućeg čelika i kompaktnog su dizajna. Uređaji poseduju SWEEP SYSTEM tehnologiju koja omogućava brže čišćenje, grubo čišćenje bez oštećivanja instrumenata, povećanu distribuciju ultrasoničnih talasa. Kapacitet ultrazvučnih kadica može da bude između 1,9 litara pa sve do 130 litara. Pored standardnih manuelnih ili poluautomatskih kadica postoje i potpuno automatizovane mašine.
Modeli: M, MH, ETH i EP.

PREUZMITE KATALOG