Vrste sterilizacionih omota treba da odgovara obliku i težini medicinskih sredstava i poslužavnika koji treba da se sterilišu da bi garantovali mehaničku otpornost pakovanja. Razne vrste Sterisheet sterilizacionih omota omogućavaju ispunjenje svih zahteva.

Upotrebom Sterisheet umetnutih papira, kombinacija dve vrste papira, optimizuje mehanički učinak i smanjuje cenu pakovanja.

Tako Sterisheet netkani papir može da se koristi kao unutrašnji omot u poslužavniku da bi se izdržala težina ili oštri uglovi poslužavnika, u kombinaciji sa krepom ili ojačanim krepom spoljnog omota.

Upotreba dve različite boje za svaki od papira omogućava brzo uočavanje eventualnih grešaka.

Upotreba dva omota ojačava pakovanja i omogućava dalje garancije sterilnosti.

Sterisheet sterilni omoti prate zahteve procedura sterilizacije u bolnicama: para, etilen oksid, formaldehid i plazma.

Sterilni omoti su za jednokratnu upotrebu.

Umetnuti papiri (beli krep/zeleni krep)
PREUZMITE KATALOG

Umetnuti papiri (beli krep/plavi netkani)
PREUZMITE KATALOG

Papirni podmetači
PREUZMITE KATALOG