www.soltec.it

Šta prvo vidite kada počnete sa reprocesiranjem medicinskih instrumenata? SOLTEC. To je vodeća svetska kompanija u proizvodnji ultrazvučnih kada, kadica i kupatila, koje se koriste, ne samo u medicini, već i u industriji. Širok spektar kapaciteta njihovih uređaja pokriva čišćenje od najmanjih instrumenata do teških industrijskih elemenata.