STEELCO – Uređaj za pranje noćnih posuda

 

U cilju podizanja kontrole infekcija na viši nivo, radi preventive za širenje bakterija i infekcija, posebno se vodi računa i stavlja akcenat na dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata, preko kojih se lako prenosi infekcija. Kako su telesne tečnosti plodno tle za širenje bakterijskih infekcija, od krucijalne važnosti je pažljivo čišćenje upotrebljenih instrumenata, prema najvišim svetskim standardima, pre ponovnog korišćenja istih.

Kako bi sa sigurnošću ponovo koristili medicinski instrument, nije dovoljno ispiranje i vizuelna provera. Efikasna dezinfekcija treba da bude merljiva u pogledu merenja temperature i upotrebe odgovarajućih hemikalija. Podjednako je potrebno osigurati da ne dođe do prenosa bakterija prilikom transporta posuđa i dodirom opreme za čišćenje.

Termička dezinfekcija je preporučena i najefikasnija metoda za dezinfekciju svih predmeta i instrumenata za višekratnu upotrebu, kao što su: noćne posude, urin boce i kante.

Steelco serija uređaja za pranje noćnih posuda, jedna je od osnovnih sredstva za kontrolu bolničkih   infekcija, u velikoj meri poboljšavaju uslove rada osoblja.

STEELCO – Bedpan Washer

 

With the aim of raising infection control to a higher level for preventing the spread of bacteria and infections, special care is taken to instrument disinfection and sterilization, through which infection is easily transmitted.  As body fluids are breeding ground for bacterial infection, a thorough cleaning of instruments used is of the utmost importance before reusing them, in compliance with world standards.

In order to safely reuse medical instruments, rinsing and visual inspection is not enough. Effective disinfection should become significant in terms of temperature measurement and the use of appropriate chemicals. It is equally necessary to ensure that there is no transmission of bacteria during transport and contact with the enable a safe solution for thermal disinfection cleaning with hands-free technology- that destroys pathogenic bacteria and helps the entire infection control strategy.

Thermal disinfection is recommended and the most efficient method for disinfection of all reusable objects and instruments, such as: bedpans, urine bottles and baskets.

Steelco range of bedpan washers is one of the basic means for controlling nosocomial infections for greatly improving work conditions.