Ultra

Kako bi se olakšao rad, a dobio što bolji kvalitet, kompanija Amcor nalazi rešenje za centralne sterilizacije. U centralnim sterilizacijama akcenat se stavlja na izdržljivost, rok sterilnosti i jednostavno korišćenje. Kompanija Amcor za svoje potrošače izrađuje proizvod, koji je poznat po mnogim svetskim sterilizacijama i među prvima je po kvalitetu proizvoda. ULTRA rolne i kese su pravi izbor za sterilizaciju vodonik-peroksidom, etilen oksidom, formaldehidom, kao i za parnu sterilizaciju. Propratili su sve potrebe korisnika i našli rešenje koje umnogome olakšava rad medicinskom osoblju i što je najvažnije pruža maksimalne rezultate. Pored kvaliteta, dostupne su u određenom opsegu veličina, i kao takve omogućavaju sistem duplog pakovanja, što je još jedna od prednosti ULTRA rolni i kesa.

Vaš distributivni uvoznik DND Commrece

Ultra

In order to facilitate work, and obtain the best possible quality,  Amcor has a solution for CSSDs. In CSSDs, the emphasis is on durability, sterility period and simple use. Amcor company makes products well-known in many sterilization centres, and therefore ranks among the first based on its product quality. ULTRA pouches and reels are the best choice for sterilization by hydrogene peroxide, ethylene oxide, formaldehyde, as well as steam streilization. The company meets all the clients needs and provides solution which greatly simplifies work for medical workers, and most importantly produce impresive results. In addition to their quality, ULTRA pouches and reels are available in a range of sizes, and as such enable double packaging system, which is one of the many advantages they have.

Your distributor DND Commerce