Lična zaštita tokom čišćenja

Medicinska pomagala koja su korišćena u operacionoj sali mogu biti veoma kontaminirana mikroorganizmima kada stignu na odeljenje za čišćenje. Zato se čišćenje smatra najopasnijom fazom sterilizacije. U cilju smanjenja rizika bitno je da se preduzmu mere predostrožnosti kako bi se osiguralo bezbedno rukovanje tokom procesa čišćenja. Prvi veliki princip je da se ograniči dodir sa materijalima što je više moguće. Zato se mašina za čišćenje preporučuje kad god je to moguće.

Za zaštitu tokom ručnog čišćenja dostupan je niz materijala:

  • Rukavice – Nosite rukavice dok čistite instrumente i opremu. Debele kućne rukavice mogu poslužiti. Napomena: čak i kada nosite debele rukavice, treba paziti kako bi se sprečile povrede iglom ili posekotine prilikom pranja oštrih delova! U slučaju povrede treba slediti protokol za povrede, propisan u vašoj bolnici/objektu. Kod ribanja osigurati da prskanje bude dalje od vas (pokreti od vas). Takođe možete uraditi ribanje pod vodom.
  • Plastična kecelja – Sprečiće da vlaga dođe u dodir sa odećom.
  • Maska za usta, vizir, naočare i kapa – Maska će vas zaštititi od udisanja prskanja ili kapljica aerosola. Vizir ili naočare će zaštititi oči.
  • Zaklon protiv prskanja – Zaklon protiv prskanja iznad sudopere (bazena) za čišćenje se može koristiti kako bi se sprečilo prskanje u oči, usta i nos. To smanjuje potrebu za nošenjem vizira i/ili maske te tako pruža više udobnosti za disanje. Zaklon bi trebao da se pomera polako i da pruži jasan pogled na materijale koji se čiste.