Materijali za pakovanje

Postoje različite vrste materijala za pakovanje (sterilizacioni doboši, kasete, film vrećice i sl.).  Kada se govori o materijalima za pakovanje treba napomenuti da se pravi izbor matrijala odnosi na primarno pakovanje. Šta to znači? Od davnina, pa i danas je rasprostranjena upotreba sterilizacionih bubnjeva kao sredstva koje se koristi za primarno pakovanje. Ni sterilizacioni bubnjevi, kao ni kasete ne pružaju adekvatnu mikrobnu zaštitu, pogotovo ako se uzme u obzir da se ti materijali koriste za više korisnika iz jednog pakovanja (npr. gaza). Oni su pogodni kao sekundarna ambalaža.

Materijali za pakovanje mogu biti:

 • Meki (fleksibilni) materijali
 • Sistemi krutog pakovanja

MEKI MATERIJALI:

To su materijali koji obezbeđuju mikrobnu barijeru (primarna ambalaža). U njih spadaju: čaršafi (pamuk ili lan), listovi papira, netkani tekstil, film vrećice, papirne sterilizacione torbe.

Čaršafi – pamučni ili laneni.  Koristi se kao kao primarna barijera u zaštiti paketa (ali je neophodna i sekundarna). U ustanovama sa ograničenim resursima, tekstil se i dalje jedina korišćena barijera.

Medicinsko višekratno operacijsko rublje:

Karakteristike tekstilnih materijala: 

 • Sposobnost absorpcije
 • Jačina
 • Fleksibilnost
 • Elastičnost
 • Otpornost na pucanje
 • Mekoća
 • Hidrofilnost
 • Propustljivost zraka
 • Propustljivost RTG zraka
 • Biorazgradivost
 • Biokompatibilnost
 • Krvna kompatibilnost
 • Gustina tkanja niti pamučnog muslina mora biti 140 niti/cm2

Tekstilni materijali moraju ispuniti:

 • Netoksičnost
 • Mogućnost sterilizacije
 • Dobra mehanička svojstva (jačina,elastičnost,postojanost).
 • Kompatibilnost

 Prednosti višekratnog operacionog rublja:

 • Pojačanje barijere uvođenjem čvršćih vlakana, posebne završne obrade višekratnih materijala, uvođenjem repelentnih slojeva
 • Razvoj višeslojnih materijala, sa visokorezistentnom membranom između dva sloja tkanine
 • Manje otpada zbog višekratnog korišćenja

Nedostaci višekratnog operacionog rublja:

 • Nije pogodan za primarno pakovanje materijala jer ima veće pore nego što su većina mikroorganizama
 • Sadrži prirodnu vlagu,presušen može dovesti do pregrejavanja pare kod sterilizacije
 • Kraće vreme skladištenja
 • Problemi sa ciklusom obrade (op.sala, perionica, sterilizacija)
 • Višekratno pranje i sterilizacija dovodi do gubitka kvaliteta tekstila
 • Uticaj na okolinu (veća upotreba vode, prljanje vode, organsko isparavanje, nastanak smoga)
 • Povećano vreme koje je potrebno za pripremu operacione sale
 • Višekratno pranje i sterilizacija oštećuju sama vlakna unutar tkanine – tektil gubi na kvalitetu
 • Mehaničko oštećenje tekstila
 • Rizik od infekcije kod pranja i transporta
 • Subjektivan pristup kod procene kvaliteta rublja
 • Potrebna pravilna edukacija osoblja koje rukuje infektivnim rubljem
 • Nije hidrofoban (propušta vodu) – u radu se natapa (krv, tečnosti) – postaje provodnik

Listovi papira – obezbeđuju adekvatnu mikrobnu barijeru i treba ih koristiti kao primarno pakovanje (dva lista papira – prvi list papira koji je do materijala ima ulogu mikrobne barijere, a drugi list ima zaštitnu ulogu). Listovi papira su različite boje – razlika primarnog od sekundarnog pakovanja. Listovi papira se koriste za jednokratnu upotrebu. Preporuka je da unutrašnji list papira bude gladak, mekši, a spoljašnji od krep papira. Postoje tzv. netkani papiri koji imaju svojstvo nepropustljivosti, te kao takvi se mogu koristiti kao sterilna radna površina (idu kao unutrašnji omot). Jedno od svojstava papir je da ima sitnije pore od tekstila, te kao takav pruža adekvatniju mikrobnu barijeru. Na određenoj temperaturi pore postaju propusne za paru, a po završetku ciklusa sterilizacije pore se zatvaraju, te na taj način papir predstavlja adekvatnu barijeru. Omot od papira ne sme biti ni previše krut, ni previše mek. Potrebno je obezbediti adekvatan proces sušenja.

Netkani tekstil – koristi sa kao primarna ambalaža za pakovanje tekstilnih paketa ili setova instrumenata. Netkani tekstil ima svoje karakteristike, a neke od osobina su da poseduje odbojnost prema tečnostima, ima sposobnost barijere za viruse i bakterije u skladu sa Evropskom normom EN 13795. Dizajnirani su kako bi obezbedili potrebne uslove kod kritične sigurnosti (zaštita od infekcije i bolesti). Koriste se različiti materijali u proizvodnji, a najrasprostranjeniji je SMMMS. Karakteristike SMS – a: netkani petoslojni tekstil, 100% polipropilen. Slojevi su rađeni tako da tri sloja koja se nalaze uzmeđu ostalih dva imaju mrežu od finih vlakana velike gustine koja služi kao barijera za čestice i bakterije. Ostala dva sloja obezbeđuju mehaničku čvrstoću materijala, vodootpornost i alkoholotpornost. Materijal ne otpušta vlakna, antistatičan je, čvrst  i otporan na trenje. Isključivo su za jednokratnu upotrebu.

Film vrećice – Slojevite film vrećice predtavljaju primarnu ambalažu za pakovanje pojedinih instrumenata, gaze i sl. Vrećice se sastoje od lista papira ili netkanog materijala i od lista slojevite transparentne plastike, a zajedno su spojeni u jednu celinu. Spojevi se ne mogu probiti parom niti vazduhom. Providna plastika omogućava vizuelni uvid u sadržinu paketa. Izvlačenje vazduha i prodor pare u toku sterilizacije se dešava putem papira ili netkanog materijala, a ne putem plastike (voditi računa prilikom slaganja u sterilizatore). Tehnika otvaranja je po sistemu ljuštenja folije od papira. Slobodan kraj se zatvara po principu pečata (postoje tzv. lepilice – adekvatna temperatura vara).

Karakteristike:

 • Postoje gotove vrećice (jedan kraj zatvoren, a drugi slobodan);
 • Vrećice mogu biti na rolni (mogućnost modelovanja željene dužine) – bočni krajevi su zatvoreni;
 • Na ovaj način je omogućen sistem bezbednog otvaranja;
 • Treba se voditi računa o kvalitetu samih vrećica (ne sme se pocepati papir ili plastika prilikom otvaranja);
 • Otvaranje se vrši uz var, tj. ne otvarati na bočnim ivicama;
 • Nije moguće ponovno zatvaranje vrećice ukoliko se greškom otvori;
 • Nema otpadanja vlakana;
 • Na vrećicama postoje indikatori koji pokazuju da li je materijal prošao ciklus sterilizacije;
 • Ne nabijati materijal prilikom pakovanja u vrećice;
 • Spakovane vrećice za sterilizaciju u korpe ređati uspravno po sistemu plastika na plastiku, papir na papir, sa razmakom između njih (otprilike da ruka nesmetano može da prođe);
 • Film vrećice si za jednokratnu upotrebu.

Papirne sterilizacione torbe – Nisu prikladan metod pakovanja, praćen je brojnim nedostacima: ne obezbeđuju sterilno otvaranje, meke su, papir se cepa, ne može se videti šta je unutra. Uporeba je redukovana uvođenjem vrećica.

Integra pak sistem(kese)za sterilizaciju hirurških instrumenata – Predstavlja primarnu barijeru prilikom pakovanja instrumenata. Pruža sigurnu mikrobnu barijeru u skladu sa standardom EN ISO 11607. Materijal od kojih su izrađene kese je hidrofoban – SMS materijal. Integra pak sistem se koristi u kombinaciji dve kese, zelene i plave. Zelena kesa je manjih dimenzija (prvo se u nju stavlaju instrumenti), a plava kesa je većih dimenziija. Prednost dve različite boje jeste u tome što ukoliko se paket ošteti ,omogućena je brza detekcija defekta.

U okviru ovakvog načina pakovanja se nalaze i papirni podmetači koji se postavljaju na dno rešetke (preko njih se pakuju instrumenti).

Uloga papira:

 • sprečava ispadanje sitnijih instrumenata;
 • štiti instrumente od oštećenja(trenje instrumenata od rešetku);
 • štiti kese od perforacije prouzrokovane oštrim instrumentima(igle za punkciju);
 • u toku ciklusa sterilizacije papir upija eventualni višak vode(kondenz),dok kese ostaju potpuno  suve;
 • papir je za jednokratnu upotrebu.

Karakteristike:

 • unutrašnja kesa je zelene boje i moguće ju je koristiti kao sterilno radno polje (sistem otvaranja je takav da je to  omogućeno – koristi se unutrašnji deo unutrašnje kese) – sistem sterilne barijere (ISO 11607)
 • spoljašnja kesa je plave boje – zaštitno pakovanje(ISO 11607)

INTEGRA SISTEM PAKOVANJA-EN ISO 11607

Sistem sterilne barijere

Mogućnosti:

 • ukoliko se obe kese koriste kao primarna barijera, a sami instrumenti se sterilišu u sistemima krutog pakovanja (sekundarna barijera/transportna uloga), kao sterilne barijere se mogu koristiti obe kese;
 • poseduju nalepnice na kojima se nalaze indikatori (pokazatelji prolaska ciklusa sterilizacije). Postoji mogućnost obeležavanja setova instrumenata na samim nalepnicama. Nalepnice su dvodelne (jedan deo ostaje u centralnoj sterilizaciji, a drugi deo u operacionoj sali). Postoji mogućnost bar kodiranja;
 • kese su jednokratne;
 • vodootporne;
 • EN ISO 1607-1 navodi svojstva mikrobne barijere koje ove kese poseduju (nepropusne za cestice prašine i mikroorganizme);
 • jake su (od čvrstog materijala);
 • lako otvaranje;
 • postoji poseban uređaj za zatvaranje kesa (validiran prema standardima).

Integra sistem:  stanica za punjenje, okretni sto, uređaj za hermetičko zatvaranje, pokretni sto podesiv po visini.

INTEGRA SISTEM

Pakovanje u nekoliko koraka (šematski prikaz procedure pakovanja):

Isti postupak je i sa pakovanjem zaštitnog pakovanja. Ukoliko je integra sistem upotpunjen i sa transportim pakovanjima (kontejnerima), tada procedura pakovanja zaštitnog pakovanja (a može se reći i „sekundarno primarnog“pakovanja ili duplo primarnog) je sledeća:

 • primarno pakovanje koje je spakovano, rotira se na pokretnom stolu za 180 stepeni, potom se manuelno  okreće za još 180 stepeni (graničnik na pokretnom stolu ne dozvoljava direktno okretanje, već se pristupa na opisan način). Na taj način pre stavljanja u sekundarno pakovanje (koje smo u ovom kontekstu oslovili kao „sekundarno primarno“), var na primarnom pakovanju će biti na suprotnoj strani od vara koji se nalazi na sekundarnom pakovanju.

Kao šte se može videti, ovakav sistem pakovanja obezbeđuje sterilnu površinu znatno većih dimenzija. Zbog toga je i prednost „suporotnog pakovanja kesa“- dobija se veća sterilna površina. Ukoliko se pak ne koristi predhodno opisan sistem, mehanizam otvaranja zaštitnog pakovanja je takav da garantuje aseptičnu tehniku otvaranja (u odnosu na primarno pakovanje).