Aparati za pranje i dezinfekciju medicinskih instrumenata

Steelco aparati za pranje i dezinfekciju medicinskih uređaja su dizajnirani i konstruisani u skladu sa najnovijim evropskim i britanskim uputstvima za dekontaminaciju EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5 i HTM 2030, i klasifikovani su kao CE medicinsko sredstvo.

Aparat za pranje i dezinfekciju medicinskih uređaja je na čelu najnovijih istraživanja i tehnologije, što dovodi do konstantno testiranih i efikasnih aparata za pranje. Naši odobreni proizvodi su dizajnirani da zadovolje sva očekivanja kupaca čime obezbeđuju snažnu platformu za promociju nove poslovne mogućnosti .

Mašinska akcija je jedan od glavnih elemenata za efikasnost ćišćenja procesa pranja.

Steelco je izučio različite vrste pumpi za pranje, prateći svaki ciklus pranja osigurava visok protok u kombinaciji sa efikasnim pritiskom spreja.