BOP rolne

SPS Medical je izmislio prvu 100% odlepljivu kesu 1996. godine. Od tada su BOP® kese i rolne postale najpopularnija sterilna barijera (NF EN ISO 11607-1&2) u svetu, i koriste se u više od 85 zemalja. SPS Medical je uvek imao za cilj da ponudi nivo kvaliteta u skladu sa kontinuiranim rastom standarda u bolničkoj sterilizaciji. BOP® korisnicima nudi efikasnu mikrobiološku barijeru, dok garantuje efikasni tok agensa sterilnosti i sistem odlepljivanja koji pruža aseptičke uslove prilikom otvaranja. Kroz medicinski papir, specijalno razvijen da zadovolji zahteve parne sterilizacije, BOP® ima 60g /m2 površine papira koji је perfomansama – ekvivalent u pogledu otpornosti i prepreka za 70g/m2 papir. Ovaj dizajn potpuno je promenio tradicionalne metode pakovanja (papirne kese) i ponudili smo svojim korisnicima higijenske uslove prilikom otvaranja, koji je do tada bio nesavršen. SPS Medical radi u saradnji sa najboljim proizvođačima papira u ovom sektoru, i izlaže sve papire i “barijere” strogim testovima kvaliteta, odobrene od strane medjunarodnih standarda kao što su ISO, EN, BS.

SPS Medical nudi sveobuhvatnu liniju kesa i rolni za sterilizaciju za medicinske uređaje . Naše kese i rolne pružaju ekonomični paket opcija visokih performansi  za paru, EO i formaldehid sterilizaciju u bolničkom okruženju. Kese i rolne su dostupne sa fabričkim  varom i opcijom sa ili bez falte.  Takođe, postoje i ravne samolepljive kese koje su pogodne ukoliko korisnik ne poseduje rotacionu lepilicu za zatvaranje rolni i kesa.

BOP kese predstavljaju koristan vid ambalaže.

Kesa se lako otvara cepanjem i ljuštenjem i ostavlja vrlo malo vlakana, bez obzira na brzinu i način otvaranja.

Paleta BOP omogućava eliminaciju troškova dodatnog tretmana, umanjuje rizik infekcije poboljšavajući komfor upotrebe, a naročito sigurnost pacijenta.

Tehničke karakteristike:

  • Folija otporna na cepanje
  • Ovaj film eliminiše cepanja, glavni nedostatak klasične ambalaže i eliminiše rizik od kontaminacije sterilisanog materijala
  • Kese i rolne su dostupne u varijantama sa ili bez falti, kao i mogućnost samolepljivih kesa gde nije potrebna lepilica
  • Papir 60 g/m2
  • Papir za kesice i rolne je posebno tretiran da izdrži visoke temperature varenja pri zatvaranju i da ne odbacuje mnogo vlakana
  • Dvostruki indikator protoka (ISO 11140-1) odštampan na intrafilmu za EO, paru i gas