Sredstva za dezinfekciju

Lysosept gel

predstavlja unapređenu generaciju tiksotropnog hidroalkoholnog gela namenjenog za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku u bolničkom i institucionalnom sektoru.

Saznaj više

Manuelno reprocesiranje

Sterilizacija instrumenata je ključ svake uspešne hirurške intervencije, međutim da bi sam proces bio uspešan potrebno adekvatno pripremiti instrumente u fazama koje joj prethode.

Saznaj više

Automatsko reprocesiranje

Narandžastu liniju deterdženata, namenjenu za uređaje za pranje i dezinfekciju, kao i automatizovane mašine za reprocesiranje medicinskih sredstava, laboratorijskog stakla i instumenata.

Saznaj više

površine osetljive na dodir

Kritične površine u operacionim salama i jedinicama intenzivne nege i lečenja su upravo one sa izrazito osetljiim materijalima koje bi dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola nagrizlo i uništilo, te izbegavamo da ih dezinfikujemo ili ne koristimo adekvatna sredstva

Saznaj više

zaštita i nega instrumenata

Pravilno mehaničko, mašinsko čišćenje i ispravno doziranje deterdženata predstavljaju ključ u dugotrajnosti hirurških instrumenata, međutim nega istih je jednako bitan i neizostavan faktor.

Saznaj više