U svim zdravstvenim ustanovama sigurnost pacijenata je na prvom mestu. Stoga je neophodno  osigurati da sistem kontrole infekcije efikasno funkcionise.

Pakovanje u papir je najstariji vid pakovanja u sterilizaciji. Prvi papir je nosio naziv „havana“. Taj naziv se i dan danas zadržao u našim ustanovama i koristi se kao sinonim za papir.

Papiri za sterilizaciju predstavljaju barijeru za bakterije, jednostavni su za pakovanje zbog različitih karakteristika i veličina.

DND Commerce  nudi papire proizvedene od strane kompanije sa dugom istorijom i velikim iskustvom. Pažljivo odabrane sirovine osiguravaju najbolje rezultate.

U svojoj ponudi imamo sledeće generacije papira:

  1. Krep papiri
  2. Ojačani papiri
  3. Netkani papiri
  4. Složeni (umetnuti) papiri
  5. SMS papiri