Lysonox N

Tečni agens sa neutrališućim i dejstvom čišćenja za uređaje za pranje i dezinfekciju,  automatske mašine, za reprocesiranje medicinskih sredstava i laboratorijskih predmeta od stakla.

Lysonox N je tečni agens koji se sastoji iz organskih kiselina sa neutrališućim i dejstvom čišćenja, specifičan po tome što neutrališe alkalne ostatke i koristi se po potrebi za kiselo pretpranje kod uređaja za pranje i dezinfekciju. Lysonox N ne sadrži fosfor i stoga obezbeđuje visok stepen zaštite čak i kod najosetljivijih materijala.

Posebna svojstva:

  • Odlična kompatibilnost sa različitim tipovima materijala
  • Helatni agensi minerala
  • Kontrola pene
  • Bez fosfora
  • Bez EDTA i NTA
  • Bez surfaktanata
  • Preporučuje se kada god nije poželjno da se ostaci fosforne kiseline nalaze na površinama