Pakovanje - praktični saveti

  Glavne odlike koje bi svaka sterilna barijera trebala da ima na osnovu norme ISO 11607:

 

  • Kompatibilnost – u skladu sa sterilizacionom metodom;
  • Poroznost – omogućava izvlačenje vazduha i potpun pristup sterilantu;
  • Otvaranje – omogućava izlaganje aseptičnim sredstvima;
  • Mikrobna barijera – sprečava bilo kakav pristup mikro-organizama;
  • Otpornost – upotrebljeni materijal mora biti veoma otporan da bi se izbegla oštećenja korpe za instrumente izazvana transportom u skladište.
  •  

Sistemi pakovanja podrazumevaju kombinaciju više vrsta ambalaže za pakovanje (primarne,sekundarne i transportne). Cilj je odgovoriti na sve zahteve u okviru norme ISO 11607. Minimalni uslov je primarno pakovanje koje mora da ispunjava uslov sterilne barijere (adekvatna mikrobna zaštita u skladu sa navedenom normom). Primarno pakovanje mora omogućiti sterilizaciju, obezbediti prihvatljivu mikrobnu barijeru i omogućiti izlaganje aseptičkim sredstvima. Zaštitno pakovanje štiti sistem sterilne barijere, i ona zajedno čine sistem pakovanja.

Cilj granično sterilisanog medicinskog sredstva u sistemu pakovanja je da obavi sterilizaciju, obezbedi fizičku zaštitu, održi sterilnost do trenutka upotrebe i omogući izlaganje aseptičkim sredtvima. Priroda jednog medicinskog sredstva, planirani sterilizacioni metod, planirana namena, rok trajanja, transport i skladištenje, utiče na dizajn sistema pakovanja i odabir materijala.

Dakle, kao što je već rečeno sistem pakovanja podrazumeva međusobno kombinovanje dva ili više materijala za pakovanje (u zavisnosti od prirode i svojstava samog medicinskog sredstva koji se sterilize – instrument, gaza i sl., kao i karakteristika materijala koji se upotrebljava u te svrhe – materijali za sterilizaciju parom, EO i sl.). Pri odabiru materijala i sistema pakovanja, treba voditi računa da primarno pakovanje pruža mikrobnu barijeru (sterilnu barijeru). Kada se ispuni taj uslov, samo primarno pakovanje se može dodatno štititi.