ULTRA® rolne i kese

ULTRA® kese i rolne za sterilizaciju kompanije SPS Medical

Kese i rolne za sterilizaciju ULTRA® su novi tip SBS* sistema, koji će izvršiti preokret u procedurama i performansama pakovanja.

ULTRA® je napravljena od jednog sloja 93 gramskog netkanog materijala i dodatnog sloja posebno razvijenog laminiranog filma, koji obezbeđuje optimalne karakteristike otvaranja.

Zatvaranje se vrši pomoću rotacionih i impulsnih varilica. Rotacione lepilice se trenutno koriste u svim centralnim sterilizacijama.

Koncept ULTRA® kese i rolne za sterilizaciju donosi brojne prednosti i unapređenja, kao na primer:

Ušteda vremena u odnosu na dvostruko umotavanje:

Rezultati testiranja pokazuju da se pakovanje kaseta i korpi instrumenata za operacione sale može obaviti do 4 puta brže primenom ULTRA sisterma, a u poređenju sa primenom standardne tehnike dvostrukog umotavanja.

Smanjenje i upravljanje rizicima od neusklađenosti:

Značajno smanjuje rizik od pucanja tokom vakuum faze i faze predsterilizacije u procesu parne sterilizacije.

Fabrički var na Ultra rolni je 4-5 puta jači od vara na standardnim papirnim rolnama.

Isto tako, Ultra obezbeđuje mehaničku otpornost koja nikada ranije nije postignuta kod pakovanja namenjenih za parnu sterilizaciju.

Testiranje je pokazalo otpornost koja je do 6 puta veća nego kod konvencionalnih materijala za pakovanje.

Kontrola i delotvornost mikrobne barijere :

Zahvaljujući ULTRA® konceptu i namenskoj opremi za zavarivanje, korisnik može da potvrdi i kontroliše potpunu celovitost svake upakovane kasete i korpe. Zatvaranje mora da stvori delotvornu mikrobnu barijeru koja se može postići i proveriti digitalnim očitavanjem ključnih parametara kao što su vreme kontakta, pritisak i temperatura, uz ispitivanje penetrantima Ink Test Plus, koje je posebno osmišljeno tako da bude kompatibilno sa ULTRA® konceptom za praćenje celovitosti vara.

Garancija aseptičnog otvaranja i izvlačenja sadržaja na mestu upotrebe:

Obezbeđuje izuzetnu odvojivost prilikom otvaranja, ULTRA® sistem formulacija bez vlakana eliminiše bilo kakvo ispuštanje čestica.

Dvostruko pakovanje medicinskih instrumenata za invazivnu hirurgiju primenom ULTRA® koncepta garantuje potpuno aseptično otvaranje, čime se efikasnije eliminiše bilo kakav rizik od kontaminacije.

Studije vezane za standardno pakovanje u formatu rolne pokazale su do 65% neusklađenosti prilikom otvaranja.

Pod identičnim uslovima otvaranja, ULTRA® eliminiše sve čestice, uključujući i rizik na varovima koje su napravila dva korisnika (bez smera odvajanja).

Rok sterilnosti:

Potvrđeni rok sterilnosti materijala nakon sterilizacije u bolničkim uslovima iznosi najmanje 12 meseci.

ULTRA® kese i rolne za sterilizaciju

Tehničke karakteristike:

  • Otpornost na bušenje (Newton)

Test otpornosti na bušenje prema ASTM D3763:

ULTRA® je 4 puta otpornija na bušenje od standardnih poroznih materijala.

  • Čvrstoća vara (N/15mm)

Test čvrstoće vara prema standardu EN 868-5 -Prilog D.

Čvrstoća ULTRA® vara je 4-5 puta veća nego kod standardnih pakovanja.

  • Jačina pri prskanju (kPa)

Test jačine pri prskanju prema standardu ISO 2758

Jačina ULTRA® koncepta pri prskanju je gotovo 3 puta veća nego kod standardnih pakovanja.

Ultra – pakovanje

Otvaranje Ultre

Ultra koncept u zdravstvenim ustanovama