sterilizacija

Kruto pakovanje

Sistemi krutog pakovanja se i danas u nekim ustanovama koriste kao primarna (mikrobna )barijera. Po karakteristikama i svojstvima trebalo bi ih koristiti kao sekundarnu i/ili transportnu barijeru. Neki od sistema krutog pakovanja ne zadovoljavaju osnovne principe vezane za rukovanje sa sterilisanim materijalom (npr. sterilizacioni bubnjevi – pakovanja za više pacijenata, a samim tim velika mogućnost kontaminacije).

saznajte više

U sisteme krutog pakovanja spadaju:

– Sterilizacioni bubnjevi (Schimmelbush) – doboši;
– Bubnjevi (kontejneri) sa filterima na vrhu i dnu
– Sterilizacioni kontejneri.

Sterilizacioni bubnjevi

Sterilizacioni bubnjevi – nekada idealno rešenje za očuvanje sterilnosti materijala, a danas sa savremenim tehnikama skladištenja materijala, kao i porastom kriteriijuma po pitanju sterilnosti, vrlo diskutabilno rešenje sa brojnim nedostacima. Sterilizacioni bubanj (doboš) je valjkastog oblika. Poseduje poklopac (putem koga je omogućeno da se materijal spakuje u komoru doboša), sigurnosni mehanizam (sprečava otvaranje) i metalni obruč koji oivičava doboš po sredini (uglavnom) .Ispod metalnog obruča se nalaze perforacije na samom dobošu (omogućava prodor pare). U komoru parnog sterilizatora doboš se stavlja sa otvorenim perforacijama, a po završetku ciklusa, a pre vađenja iz komore perforacije se zatvaraju – zaštita materijala od spoljašnjih uticaja (obručem koji se može okretati oko osnove sterilizacionog bubnja).

Sterilizacioni bubnjevi – Nedostaci:

– Neadekvatna primarna ambalaža (samo kao transportna);
– Postoji mogućnost kontaminacije punjenja odmah nakon sterilizacije prilikom zatvaranja obruča;
– Pakovanje unutar bubnja (npr. gaza) koristi se za više pacijenata (otvara se više puta u toku dana);
– Sam poklopac ne obezbeđuje adekvatno zatvaranje;
– Mogućnost ulaska vazduha;
– Mogućnost velikog kondenza tečnosti unutar bubnja;
– Viseći poklopci koče sterilno otvaranje;
– Neracionalna upotreba prostora u komori autoklava;

Sterilizacioni bubnjevi – Prednosti:

– Ekonomični;
– Dobra mehanička zaštita (u ulozi transportne ambalaže).

Bubnjevi sa filterima na vrhu i dnu

Bubnjevi sa filterima na vrhu i dnu – Bubanj ima perforacije na poklopcu i dnu ispod kojih se nalaze filteri (antibakterijsko platno). Četvrtastog ili pravougaonog su oblika, u raznim dimenzijama. Nažalost, i danas se koriste u nekim ustanovama sa ograničenim finansijskim resursima (kao primarna ambalaža).

Bubnjevi sa filterima na vrhu i dnu – Nedostaci:

– Poklopac ne obezbeđuje siguran pečat punjenja;
– Materijal ukoliko se ne iskoristi u predviđenom roku (dostupni podaci u literaturama od 24h-72h se mora ponovo sterilisati;
– Filteri se moraju menjati na propisan period (po deklaraciji proizvođača);
– Veliki udeo ljudskog faktora (zamena filtera u propisanom roku, poštovanje roka trajanja punjenja…)
– Platno (filter) nije hidrofoban, tj. u slučajevima neadekvatnog skladištenja materijala može doći do prolivanja tečnosti i kontaminacije punjenja;
– Izuzetno su teški (prevencija oštećenja kičmenog stuba).

Bubnjevi sa filterima na vrhu i dnu – Prednosti:

– Ekonomičnost;
– Dobar sistem zaštite u ulozi transportne ambalaže.