ČIŠĆENJE

Uklanjanje nečistoća

Čišćenje podrazumeva uklanjanje nečistoća ili bilo kojeg drugog neželjenog materijala (krv, ostatke hrane, itd.) na površinama i predmetima. Čišćenjem se uklanjaju vidljive nečistoće.

Zadatak

Čišćenje, pored estetske i psihološke uloge, ima zadatak mehaničkog uklanjanja mikroorganizama, ili im može uskratiti izvor hranjivih stvari. Broj mikroorganizama (biološka kontaminacija) može se značajno smanjiti temeljnim čišćenjem (50-90 %). Za efikasno čišćenje presudni su efikasnost hemijskih sredstava, mehanička sila, vreme i temperatura.