Obeležavanje pakovanja

Sa spoljašnje strane pakovanja za sterilizaciju mora biti oznaka (indikator) tako da korisnik može jasno videti da li je određeni paket prošao postupak sterilizacije. Pored ovog podatka, treba biti naznačen i sadržaj paketa, serijski broj (mogućnost praćenja), datum sterilizacije i /ili isteka roka, ime osobe koja je pakovala. Meka pakovanja nikad ne treba označavati šiljatim olovkama (hemijska olovka ili grafitne), već su u tu svrhu prikladniji flomasteri koji su otporni na uslove sterilizacije (postoje specijalni flomasteri koji mogu biti i u ulozi indikatora – menja se boja nakon ciklusa sterilizacije).

Imajući u vidu da hemikalije iz flomastera ili drugih pomoćnih sredstava često sadrže toksične materije, nikada se ne smeju koristiti za označavanje sterilizacionog papira u unutrašnjosti paketa, jer postoji opasnost pisani trag od flomastera (boja) probije pakovanje ili da mesto oznake više nije nepropusno za mikroorganizme. Kada je reč o prozirnim pakovanjima (folije za sterilizaciju), ona se uvek označavaju sa spoljašnje strane pakovanja, ispod zavarenog spoja (mada mašine za varenje poseduju kompjutersko označavanje datuma pakovanja i serijski broj). Budući da je pakovanje prozirno, te sadržaj se vidi golim okom, preporučljivo je da sadržaj paketa bude ispisan na propratnoj listi, a ne na samoj foliji.

Označavanje listova papira se ne preporučuje direktnim putem, već uz pomoć lepljivih nalepnica sa ili bez indikator trake. Razlog je taj što postoji mogućnost da boja preko papira kontaminira materijal.