Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu DND COMMERCE d.o.o. je zasnovana na sledećim principima:

Naši proizvodi, medicinska sredstva, koje prodajemo i servisiramo potpuno zadovoljavaju zahteve zakona, propisa, standarda i očekivanja kupaca.

Bezbednost korisnika proizvoda – medicinskih sredstava koje prodaje DND COMMERCE ni u jednom trenutku ne sme biti ugrožena zbog tih medicinskih sredstava.

Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita uz poštovanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Menadžment kvaliteta, životne sredine i bezbednost i zaštita zdravlja na radu je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa, kao i svakog zaposlenog.

Timski rad obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.

Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar – je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.

Usklađen održiv razvoj, bezbednost i zaštita zdravlja na radu, zaštita životne sredine, štednja prirodnih resursa, uklјučujući prevenciju zagađenja, i posvećenošću u ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost, saradnjom sa širom i lokalnom zajednicom na unapređenju zaštite životne sredine i transparentnim rešavanjem problematike zaštite životne sredine, predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih u toku rada.

Klima saradnje, poverenja i pripadnost DND COMMERCE se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda, kao i posvećenošću pri konsultovanju i učestvovanju radnika i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlјe na radu.

Posvećenošću pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlјa u vezi sa radom, a koja je odgovarajuća za svrhu, veličinu i kontekst organizacije i za specifičnu prirodu njenih OH&S rizika i OH&S prilika.

Privrženošću opasnosti i smanjivanju OH&S rizika zaposlenih u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima, kao i privrženošću stalnom pobolјšavanju učinka sistema menadžmenta zdravlјa i bezbednosti na radu.

Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.