COOLIEF® – TERAPIJA HRONIČNOG BOLA

Coolief aparat za radiofrekventnu ablaciju, za tretman hroničnih bolnih stanja, pojednostavljuje proceduru RF ablacije svojim intuitivnim interfejsom i snagom od 80W. Omogućava ceo spektar RF procedura, uključujući Pulsnu, Bipolarnu, Standardnu i Hlađenu.

Hlađena RF ablacija predstavlja sistem za kreiranje lezije na nervu, pri čemu, tokom izvođenja procedure, sterilna voda, uz pomoć napredne peristaltičke pumpe, cirkuliše kroz sistem elektroda i na taj način hladi vrh elektrode, što omogućava još jednostavnije identifikovanje ciljnog mesta ablacije, dostavlja 3,7 puta više energije na samo mesto ablacije, uzrokuje viši nivo ćelijskog oštećenje i iz toga, dugotrajniji efekat same procedure.

Avanos obezbeđuje čitav opseg elektroda i kanila za Hlađenu i Standardnu Radiofrekventnu Ablaciju.

Posetite sajt https://www.mycoolief.com/ za dodatne informacije.