Primeri sistema pakovanja

Pakovanje instrumenata:

Pakovanje u krep ili netkani papir

PRIMARNO PAKOVANJE

Stavljanje u kontejner za sterilizaciju

ZAŠTITNO PAKOVANJE

SISTEM PAKOVANJA

Sistem pakovanja

Jedna od najkritičnijih karakteristika sistema sterilne barijere i sistema pakovanja za sterilisana medicinska sredstva je sigurnost očuvanja sterilnosti. Razvoj i validacija procesa pakovanja su bitne da bi se postigla celokupnost sistema sterilne barijere i da bi tako i ostalo dok korisnik ne otvori i upotrebi sterilisano medicinsko sredstvo. Trbalo bi da postoji dokumentovan program procesa validacije koji svedoči o efikasnosti i reproduktivnosti svih sterilizacionih procesa pakovanja. Uz proces sterilizacije, neke od operacija pakovanja koje mogu uticati na celokupnost sistema sterilne barijere su oblikovanje, hermetičko zatvaranje, poklapanje ili drugi sistemi zatvaranja, sečenje i proces rukovanja. ISO 11607 daje okvir aktivnosti i zahteva da se razvije i validira proces korišćen prilikom pakovanja.