Lepljive trake

Uloga lepljivih traka jeste da osigura listove papira od otvaranja. Postoje trake sa i bez idikatora na njima. Traka je napravljena od krep materijala koji ima karakteristike da se tokom sterilizacije širi, a na taj način se sprečava pucanje pakovanja. Traka treba da ima dobar kvalitet lepljenja, jačinu, da ne ostavlja ostatke nakon uklanjanja.

Laboratorije SPS nude kompletnu ponudu lepljivih traka, neutralnih ili indikatora, adaptiranih za sve tipove sterilizacije.

Lepljive trake sa indikatorom – indikator je pre sterilizacije bele boje (ili neke druge boje u zavisnosti za koju vrstu sterilizacije je traka namenjena – para, EO i sl). Nakon procesa sterilizacije indikatori moraju jasno promeniti boju. IndikatorNIJE pokazatelj sterilnosti,već nam govori o tome da je materijal prošao ciklus sterilizacije.