Manuelno reprocesiranje

Manuelno reprocesiranje - sterilizacija instrumenata

Sterilizacija instrumenata je ključ svake uspešne hirurške intervencije, međutim da bi sam proces bio uspešan potrebno adekvatno pripremiti instrumente u fazama koje joj prethode. Upravo iz tog razloga kompanija ADRANOX Medical and Biosafety Technologies za Vas izdvaja kompletnu liniju namenjenu za uspešno čišćenje i dezinfekciju instrumenata i medicinskih sredstva.

  • Lysonox Enzy4Clean – Ručni-pre treman, sprečava sušenje hirurških organskih rezidua.
  • Lysonox Instruments – Više-enzimski deterdžent i predezinficijens visokog učinka.
  • Lysonox H202 Ultra – Gotov dezinficijens i deterdžent širokog spektra, za površine i medicinska sredstva koja se ne potapaju.
  • Lysonox AP – Proizvod na bazi persirćetne kiseline za visok nivo dezinfekcije fleksibilnih endoskopa i termolabilnih medicinskih uređaja.
  • Lysonox Pulver AP – Dezinficijens, sredstvo za čišćenje i hladni hemijski sterilišući proizvod u obliku pudera.