Lysonox Instruments

Više-enzimski deterdžent i predezinficijens nove generacije za hirurške instrumente i medicinska sredstva, uključujući opremu za endoskope.

Lysonox Instruments je koncentrovani rastvor sa veoma efikasnim biocidnim kompleksom, kombinovanim sa inkapsuliranom enzimatskom mešavinom koja se odlikuje visokom stabilnošću tokom vremena. Proizvod je 2 u 1 (predezinficijens i deterdžent) širokog spektra, bez hlora, alkohola, fenola ili aldehida, koji pruža veliku kompatibilnost materijala.

Zahvaljujuči neutralnoj pH vrednosti razređenog rastvora, Lysonox Instruments se može koristiti kod osetljivih materijala, uključujući čitav opseg optičkih sistema i opreme za endoskope. Na posletku, njegova formula i značajna hemijska svojstva čine ovaj proizvod veoma bezbednim za korišćenje od strane stručnih lica.

Lysonox Instruments - deterdžent

Posebna svojstva:

  • Stopa uništenja biofilma od 8 log, u saglasnosti sa međunarodnim standardom ASTM, protiv biofilma koje proizvodi Pseudomonas Aeruginosa
  • Inkapsuliran enzimski kompleks (EPE sistem)
  • Može da se koristi i u kadama za potapanje i ultrazvučnim kadama
  • Stabilnost razređenog rastvora (otvoreni kontejner): 24 časa
  • Skladištenje prljavih instrumenata i stabilnost seta(zatvoreni kontejner): 72 časa
  • Bezbedno za korišćenje (bez CMR-a)
  • Sprečava oksidaciona i korozivna dejstva