Lysonox D1

Nova generacija blagog alkalnog deterdženta, sa bioenzimskim kompleksom, za ručno i automatsko reprocesiranje, termostabilnih i termolabilnih medicinskih sredstava.

Lysonox D1 predstavlja prvi blagi alkalni deterdžent, sa bioenzimskim kompleksom koji se odlikuje izuzetno stabilnom proteazom sa lizozimom, prirodnim enzimom sa hidrolitičnim, prezervativnim, fungistatskim i bakteriostatskim svojstvima.

Podesan je za prethodno uklanjanje krvi, ostataka tkiva i organskih kontaminanata uopšte, iz medicinskih i hirurških sredstava za višekratnu upotrebu. Idealno za upotrebu kod ciklusa bez neutralizacije.

Posebna svojstva:

  • Odlična kompatibilnost sa različitim vrstama materijala
  • Ne sadrži NaOH i KOH
  • Može da se koristi pri pranju kratkog ciklusa, bez neutralizacije
  • Može da se koristi sa različitim koncentracijama da se odgovori na svaku vrstu potrebe pri rukovanju
  • Ne sadrži boju i miris
  • Pruža potporu za uklanjanje biofilma