Aparati za pranje i dezinfekciju posuda za humani otpad

Steelco aparat za pranje i dezinfekciju za humani otpad garantuje savršenu higijenu i zaštitu, kako pacijenta tako i medicinskog osoblja.

Kako bi se eliminisao rizik od akumuliranja nečistoće i rasta bakterija, unutrašnji deo komore za pranje je proizveden sa zaobljenim ivicama, a unutrašnje strane vrata sa glatkim ivicama.

Automatski se vrši utovar uređaja bez ikakvog fizičkog kontakta.

Aparati su opremljeni multi-funkcionalnom podrškom u stanju da drži sve posude koje se obično koriste u bolnicama i staračkim domovima. Različiti nosači i držači su dostupni za posebne potrebe.

Steelco može da obezbedi kompletan asortiman dodatne opreme kao što su brojila sa/bez sudopere, zidne stalke za krevete, boce za urin…