Aparati za dekontaminaciju i čišćenje medicinskih instrumenata

Ovaj ultrazvučni sistem za čišćenje kombinuje rezervoar od nerđajućeg čelika za čišćenje sa industrijskim stilom pretvarača i moćnim ultrazvučnim generatorom kako bi obezbedio najjače čišćenje. To daje brzinu i efikasnost ultrazvučnog čišćenja uz sve pogodnosti.

A DIN korpa i poklopac su uključeni u bazu. Ispunjava CSA i UL zahteve .

Kritični parametri procesa, kao što su temperatura, ultrazvučna moć i vreme se prati davanjem saglasnosti sa međunarodnim standardima i može da se snima .

Automatsko izvršenje standardnog programa obuhvata sledeće faze: Pre-pranje, ultrazvučno pranje i aktivno ispiranje, ispiranje i termička dezinfekcija.

Po završetku procesa, instrumenti će biti oslobođeni bio-tereta unutar i van, dezinfikovani i sigurni za bezbedno rukovanje.