Lysonox BP Faza 1

Lysonox BP Faza 1 - tečni deterdžent

Koncentrovani tečni deterdžent sekvestirajućeg dejstva, podesan za dezinfekciju noćnih posuda i posuda za urin u uređajima za pranje i dezinfekciju.

Lysonox BP faza 1 – je tečni alkalni deterdžent sa sekvestirajućim dejstvom, za automatsko reprocesiranje noćnih posuda i posuda za urin. Poseduje veliku kompatibilnost sa različitim materijalima – bilo da su u pitanju staklene posude za urin, od nerđajućeg čelika ili plastike.

Proizvod posebne formulacije, te može da disperguje kalcijumove soli, zahvaljujući novoj generaciji eko-kompatibilnih helatnih agensa. Na ovaj način Lysonox BP faza 1 uklanja fleke, ekskremente i ostatke citostatika.

Može da se koristi kod svih vrsta uređaja za dezinfekciju na tržištu i podesan je za sve nivoe tvrdoće vode zahvaljujući širokom opsegu koncentracija.

Posebna svojstva:

  • Uklanja fleke i ostatke (uključujući ostatke od citostatika)
  • Ne sadrži EDTA, IDS ili NTA
  • Mogućnost široke primene u različitim koncentracijama, pri čemu ispunjava sve potrebe pri rukovanju
  • Podesno za sve nivoe tvrdoće vode