Pakovanje

Pakovanje medicinskih instrumenata i pribora samo je jedan u nizu postupaka u ciklusu kruženja medicinskih instrumenata i pribora. Zahtevi koje moraju ispunjavati materijali za pakovanje kao i uslovi za rukovanje tim materijalima određeni su normom EN ISO 11607 “Pakovanje medicinskih instrumenata i pribora za sterilizaciju“. Trenutno važeća verzija standarda može se dobiti u Zavodima za norme.

Usklađenost s ovom normom treba osigurati da se odredbe sadržane u njoj koriste za jednoobrazno pakovanje u području sterilizacije. Pakovanje za sterilizaciju je jedan od koraka i/ili sistema pakovanja i trebaju biti u pisanom obliku i dostupni svim zaposlenima. Pojam “sastav pakovanja” označava kombinaciju sastava mikrobne barijere (SMB) i zaštitnog pakovanja.