Skladištenje paketa

Materijali s postavljenom mikrobnom barijerom moraju se transportovati i skladištiti pod tačno utvrđenim uslovima koji osiguravaju da postignuta svojstva ne izlaze iz okvira zadatih vrednosti.

Osiguranje ovih uslova se postiže:

  • predočavanjem dokaza da su svojstva sačuvana pod određenim uslovima skladištenja.
  • davanjem garancije da uslovi za skladištenje ne izlaze iz okvira unapred određenih vrednosti.