Lysonox Surfaces

Lysonox Surfaces je gotov tečni proizvod, za čišćenje i dezinfekciju svih delikatnih površina medicinskih sredstava i medicinskog nameštaja ( Električna medicinska oprema, respiratori, inkubatori, ekrani osetljivi na dodir, monitori, hirurške lampe, operacioni stolovi..).

Ne sadrži alkohol što ga čini kompatibilnim sa svim materijalima, čak i onim najosetljivijim.

Proizvod ne poseduje CMR supstance (klasifikovane kao karcinogene, mutagene ili toksične za reprodukciju) pa je potpuno bezbedan kako za pedijatrijska, neonatološka odeljenja tako i za respiratorne centre. Garantuje najviši nivo bezbednosti kako za hirurge tako i za pacijente. Može da se nanese direktno raspršivanjem pene, čime se sprečava prekomerno trošenje proizvoda i nudi upotreba po povoljnijoj ceni.

Lysonox Surfaces - čišćenje i dezinfekcija

Posebna svojstva:

  • Bez aldehida i derivata
  • Bez hlorisanih agensa ili poliheksanida, amina
  • Bez alkohola
  • Bez CMR supstanci
  • Bez CLP oznaka
  • Ne treba da se ispira i brzo se suši, ne ostavljajući nikakve rezidue
  • Stabilnost proizvoda (kada se ne koristi): 36 meseci
  • Kratak opseg kontaktnog vremena: 5 do 15 minuta