Meka mikrobna barijera

Primer sistema meke mikrobne barijere:

Višeslojno pakovanje omogućava veću sigurnost jer se slojevi mogu postupno odstraniti (prvo spoljašnji, a posle unutrašnji). Ovaj način pakovanja štiti od bilo kakve kontaminacije (čestice prašine, mikroorganizmi) unutrašnjeg sloja. Treba paziti da čestice prašine koje su se oslobodile u vazduh prilikom otvaranja ne padnu na sterilni materijal. Zbog toga se materijal mora držati na sigurnoj udaljenosti. Spoljašnje pakovanje ujedno štiti unutrašnje od mogućih mikro oštećenja. Višeslojno pakovanje će, stoga, biti korisno samo ako se na ispravan način primenjuje metoda postupnog otvaranja (aseptični uslovi). Treba izbegavati pakovanje u previše slojeva (npr. zajedničko umotavanje više paketa) jer će višeslojno pakovanje ometati prodor sterilizacijskog sredstva (medija).