Sistem setova

Broj sterilnih instrumenata i pribora potrebnih za jednog pacijenta, kad god je to moguće, a i zbog higijenskih razloga, trebalo bi se pakovati u jedan paket ili set. Paket se smatra korišćenim onog časa kad se otvori i ne može se ponovo koristiti ili skladištiti. Dakle, ne rade se nikakve zalihe u zajedničkom pakovanju za nekoliko pacijenata niti se jedno pakovanje može koristiti višekratno za istog pacijenta.