Rok trajanja

Rok trajanja je razdoblje u kojem su sva postignuta svojstva sačuvana (npr. za višekratna pakovanja kao što su kontejneri ili tekstil). Ako se sterilni materijal ne koristi odmah nakon sterilizacije, on se mora uskladištiti. Razdoblje (vreme) skladištenja nekog predmeta ne zavisi samo od vrste pakovanja, nego i od uslova rukovanja, transporta i skladištenja. Nakon sterilizacije, pakovanje je izloženo ponovnoj kontaminaciji putem prašine ili mikroorganizama na rukama ili odeći, što može ugroziti sterilnost materijala. Odgovornost za utvrđivanje uslova i određivanje odgovarajućeg vremenskog razdoblja skladištenja sterilnog materijala trebalo bi biti na timu za kontrolu i suzbijanje bolničkih infekcija.