Sterigest® sistem za obeležavanje

Sterigest® je sistem  koji omogućava praćenje paketa u krugu sterilizacije.

Konfiguracija sistema Sterigest® je u funkciji poslovanja i opremljenosti centralnog odeljenja za sterilizaciju.

Pod osnovnom opremom podrazumeva se:

  • Termički štampač za etikete
  • Štampač za izveštaj stanja (preduzeće ga može naručiti)
  • Bežični optički čitač laserskog tipa
  • Mogućnost povezivanja u centralnom softveru (povratne informacije koje se tiču pacijenta)
  • Mogućnost povezivanja ugrađenih sondi Calivac

Sterigest® sistem omogućava individualnu identifikaciju od  artikala preko Datamatrik koda, barkoda ili skeniranja RFID čipova . Sterigest® daje lokacije , u realnom vremenu ili batch načinu rada, i kompletnu istoriju proizvoda. Stoga je moguće da odgovori na sledeća pitanja: ko, kako, kada, koju mašinu, za koga, koji pacijent itd.

Integrisani modul za upravljanje nudi menadžerima mogućnost praćenja, uređivanja potrošnje i aktivnosti odeljenja za sterilizaciju. U zavisnosti od odabranih kriterijuma, veoma je lako da se istakne evidencija po proizvodu, primalac odeljenja i datum. Ovaj modul je veoma koristan u oblasti pod- ugovaranja između ustanova, u cilju fakture po kutiji ili pakovanju. Pojedini meniji u ovom softveru omogućavaju skeniranje izveštaja o ciklusima preko sondi i njihovu integraciju u procesu sledljivosti.